"София Консултинг" ООД е създадено през месец март 2005 година. Нашият екип:

  • Любомир Стефанов, доктор по икономика, професор в катедра "Човешки ресурси и социална защита" към Университета за национално и световно стопанство – София, консултант, съдружник и управител на дружеството

  • Даниел Стефанов, съдружник в дружеството, консултант, сътрудник по проекти и изследвания

Екипът ни включва и повече от 20 консултанти с богат опит в областта на икономиката, управлението, правото, социологията, статистиката и демографията, работещи по проекти на граждански договори.

Основната идея на екипа ни е да предложи едно рядко срещано виждане на пазара за консултантските услуги, което може да се определи като "работещият консултант". "Работещият консултант" не само извършва анализи, прави препоръки, генерира идеи, създава нови методи, описва и предлага добри практики и т.н., но и активно участва в тяхната практическа реализация и поддръжка при своя клиент. "Работещият консултант" иска, знае, може и прави нещата в реални условия.

Важна част от дейността, която извършва дружеството е свързана с научни изследвания, които служат като база за развитие на практическата консултантска дейност.

От месец септември 2010 г., дружеството е регистрирано и като издателство. Информация и безплатни публикации може да намерите в меню „Публикации”.