Съдружниците в дружеството и консултантския екип, с който разполагаме имат опит в консултантска дейност и научни изследвания, както и значителен брой публикации в следните области:

 • Трудов пазар
 • Управление на човешките ресурси
 • Одит на човешките ресурси
 • Организационно поведение и организационна култура
 • Трудова мотивация
 • Организационно развитие
 • Стратегическо управление
 • Управление на проекти
 • Маркетинг и продажби
 • Социално осигуряване и социална политика
 • Статистика и демография

 

Проектите, в които са участвали съдружниците в дружеството и консултантския екип, са в следните сектори:

 • Публична администрация
 • Енергетика
 • Химическа промишленост
 • Нефтена и газова промишленост
 • Фармацевтична промишленост
 • Цветна металургия
 • Машиностроене
 • Полиграфия
 • Хранителна промишленост
 • Лека промишленост
 • Туризъм
 • Строителство
 • Банки
 • Пенсионно осигуряване
 • Научни изследвания