Тук може да намерите информация и безплатни публикации в областта на икономиката и управлението – трудов пазар, социално осигуряване, доходи и жизнен стандарт, управление и развитие на човешките ресурси, управление на възнагражденията, организационно поведение, организационна култура, трудова мотивация, организационно развитие, маркетинг и други.

 

Публикации  
Национални публикации
Тук ще намерите информация и безплатни публикации
на български език.
Влез »
Международни публикации
Тук ще намерите информация и безплатни публикации
на английски език.
Влез »

 

Годишен финансов отчет  
Дружество по ЗЗД
"Обединение София Консултинг и Ейч Ар груп"
декември 2013г.