Национални публикации Дата
Промените в минималната заплата и възможните ефекти върху заетостта в България
Автор: проф. Любомир Стефанов
София
17 ноември 2011 г.
Системните грешки на осигуряването в България - последствия и възможности за развитие
Автор: проф. Любомир Стефанов
София
3 ноември 2011 г.
Информационни системи за управление
на човешките ресурси.

Автор: доц. Любомир Стефанов
София
2010 г.
Управление на възнагражденията.
Автор: доц. Любомир Стефанов
София
2010 г.
Актуални проблеми и предизвикателства пред управлението на възнагражденията на служителите в държавната администрация.
Автор: доц. Любомир Стефанов
София
11 май 2010 г.
Замразяването на заплатите в публичния сектор - "за" и "против"?
Автор: доц. Любомир Стефанов
сп. „Труд и право”
бр. 7 от 2009 г.
Управление на възнагражденията в условията на криза.
Автор: доц. Любомир Стефанов
сп. „Човешки ресурси”
бр. 8 и 9 от 2009 г.

За коментари и препоръки използвайте меню „Контакти”.