„София консултинг” ООД започна да развива дейност, свързана с организиране и провеждане на обучения в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, организационното развитие, поведение и култура.

Специален акцент поставяме на обучения, свързани с публичната администрация, като се стремим те да са по най-актуалните теми, свързани с функционирането и развитието на българската държавна администрация (на централно, регионално и общинско ниво).

Лекторите, които ангажираме за провеждане на обученията са известни и утвърдени имена в съответната област, които владеят и използват съвременни методи за обучение на възрастни, които са доказали ефективността – „учене  чрез действие”, обсъждане на казуси от реалната практика, групови дискусии и т.н.

Всеки участник в обученията получава пълен комплект учебни материали на български език и сертификат за участие.

Информация за обучения, в които може да се включите ще намерите на долните линкове:

Архив на обученията Дата
Актуални проблеми за заплащането в държавната администрация през 2010г. 24.03.2010 г.
Актуални проблеми на управлението на човешките ресурси в държавната администрация 19.11.2009 г.
Конфликт на интереси в държавната администрация 29.10.2009 г.