Семинарът – дискусия на тема: „Актуални проблеми на управлението на човешките ресурси в държавната администрация” е насочен към ръководители и служители в звената по управление на човешките  ресурси, главни секретари, секретари на общини, държавни служители и всички заинтересовани от проблематиката –консултантски компании, университети, неправителствени организации, медии..

Водещи семинарна дискусия - доц. д-р Любомир Стефанов и г-жа Даниела Лазарова.
Доцент Стефанов има повече от 10 години опит в изпълнението на проекти, свързани управлението на човешките ресурси и организационното структуриране на българската администрация, включително и като лектор на обучения и преподавател в УНСС.
Г-жа Даниела Лазарова има значителен опит като експерт и ръководител в различни структури на държавната администрация, като 4 години е била директор на дирекция „Инспекторат за държавната администрация” в МДААР. Тя е известен лектор, като е провеждала множество обучения, посветени на контрола и управлението на човешките ресурси в българската администрация.

Основните цели на обучението са:

  • да се очертаят и обсъдят основните проблеми и предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в държавната администрация, в контекста на антикризисните мерки на правителството;

  • да се очертаят и обсъдят необходимите промени в управлението на човешките ресурси в администрацията;

  • да се обсъдят възможностите за усъвършенстване на контрола в държавната администрация, най-често допусканите нарушения и възможностите за тяхното преодоляване.

Обучението се проведе на 19 ноември 2009 г. от 9,30 до 16,30 часа в гр. София, хотел „Света София”, ул. „Пиротска” № 18, зала „Света София”.

Пълният текст на поканата и заявката за участие може да изтеглите от линковете по долу.

Име на документа Изтегли
Покана за участие Pdf, 342 KB
Заявка за участие Doc, 73 KB

 

Приемането на заявки е приключило