Семинарът – дискусия на тема: „Актуални проблеми на заплащането в държавната администрация през 2010 г.” е насочен към ръководители и служители в звената по управление на човешките  ресурси, бюджет и финанси, главни секретари, секретари на общини, държавни служители и всички заинтересовани от проблематиката –консултантски компании, университети, неправителствени организации, медии.

Водещ семинара-дискусия ще бъде доц. д-р Любомир Стефанов.
Доцент Стефанов има повече от 10 години опит в изпълнението на проекти, свързани управлението на човешките ресурси, управление на възнагражденията и организационното структуриране на българската администрация, включително и като лектор на обучения и преподавател в УНСС.

Основните цели на обучението са:

  • да се очертаят и обсъдят основните проблеми и предизвикателства пред управлението на възнагражденията на служителите в държавната администрация през 2010 г.;
  • да се очертаят и обсъдят възможните решения и действия по отношение възнагражденията на служителите в държавната администрация през 2010 г. в контекста на новото ПМС за заплатите в бюджетните организации и дейности;
  • да се обсъдят конкретни практически казуси и необходими промени във вътрешни актове на администрациите (Вътрешни правила за работната заплата) през 2010 г.

Обучението ще се проведе на 24 март 2010 г. от 9,30 до 16,00 часа в гр. София, хотел „Света София”, ул. „Пиротска” № 18, зала „Света София”.

Пълният текст на поканата и заявката за участие може да изтеглите от линковете по долу.

Име на документа Изтегли
Покана за участие Doc, 88 KB
Заявка за участие Doc, 71 KB