Обучението на тема: „Конфликт на интереси в държавната администрация” е насочено към централни и териториални органи на държавната власт, главни секретари, секретари на общини, ръководители на инспекторати и инспектори, ръководители и служители в звената по управление на човешките  ресурси, ръководители и служители в управляващи органи, междинни звена и бенефициенти по Оперативните програми, държавни служители и всички заинтересовани от проблематиката – частни компании, изпълняващи обществени поръчки, консултантски компании, университети, неправителствени организации, медии.

Лектор - Невяна Кънева, доктор по право (защитена дисертация на тема:  „Правна уредба на конфликта на интереси в държавната администрация”). Г-жа Кънева е известен специалист в областта на административното право с повече от 28 годишен опит. Работила е в Министерство на правосъдието и Администрацията на Министерския съвет. Участвала е в разработването на множество нормативни актове, свързани с устройството и дейността на българската държавна администрация. Тя е известен лектор с богат опит в провеждане на обучения по различни теми, свързани с държавната администрация, включително по проблемите на конфликта на интереси.

Основните цели на обучението са:

  • да се разяснят основните положения на нормативната уредба за конфликта на интереси на служителите в администрацията;
  • да се обсъдят ключови за практиката въпроси, свързани с идентифицирането и превенцията на конфликта на интереси;
  • да се подпомогне изграждането на капацитет за противодействие на конфликта на интереси при изпълнение на служебните задължения.

Обучението се проведе на 29 октомври 2009 г. от 9,30 до 16,30 часа в гр. София, хотел „Света София”, ул. „Пиротска” № 18, зала „Света София”.

Пълният текст на поканата и заявката за участие може да изтеглите от линковете по долу.

Име на документа Изтегли
Покана за участие Pdf, 388 KB
Заявка за участие Doc, 73 KB

 

Приемането на заявки е приключило